תשלום דוח חניה

לא נועד לתשלום קנסות חניה של סטודנטים מתואר ראשון ושני , התשלום שלהם יורד בהוראת קבע במדור שכר לימוד